top of page

Güneş Işınımını Ölçmek: Piranometrelerin Kullanımı

Piranometre; meteorolojik, tarımsal, ekolojik ve fotovoltaik sistemlerde ışınım değerini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan, çevreden aldığı radyasyonu ölçen bir ölçüm cihazıdır. Bu cihaz, sensörüne düşen ışığı uygun işlemlerden geçirerek bir çıkış sinyali üretir ve bunun sonucunda birim metrekare başına düşen radyasyon gücünü (W/m²) ölçmemizi sağlar. Piranometreler, çeşitli çevresel ve operasyonel koşullarda hassas ve güvenilir ölçümler yapabilmeleri nedeniyle oldukça değerli cihazlardır. Tarım, askeriye, güneş pilleri ve enerji sektörü bu alanlara örnek olarak verilebilir. Kısaca birçok fotovoltaik sistemde büyük öneme sahiptir. Piranometrelerden doğru ve güvenilir ölçümler sağlayabilmek için düzenli bakım ve kalibrasyon işlemlerinin yapılması önemlidir. Elektrikli araçlar ve GES gibi uygulamalarda piranometrelerin önemi her geçen gün artmaktadır.

Piranometre Nasıl Çalışır?


Bir piranometre genel olarak dört ana bileşenden oluşur: sensör, koruma kubbesi, kalibrasyon ve çıkış sinyali.

Koruma Kubbesi: Sensörün etrafını saran şeffaf bir kubbedir. Bu kubbe; sensörü yağmur, toz, rüzgâr gibi dış etmenlerden korur. Böylece sensörün performansı olumsuz çevresel koşullardan etkilenmez.

Sensör: Radyasyonu ölçen kısımdır. Üzerine düşen ışığa bağlı olarak elektrik sinyali üretir. Bu sinyal daha sonra kalibrasyon işlemlerine tabi tutulur ve doğru bir ölçüm sağlanır.

Kalibrasyon: Piranometreye düşen radyasyon ölçümünün doğru sonuç vermesi için gerekli hata düzeltmelerinin yapıldığı kısımdır. Işığın geliş açısı, hava sıcaklığı gibi faktörlerden kaynaklanabilecek hataları minimuma indirir. Kalibrasyon cihazın her türlü çevresel koşulda doğru ölçümler yapabilmesini sağlar.

Çıkış Sinyali: Ölçüm sonucunun bilgisayara aktarıldığı gerilimdir. Bu sinyal ölçüm sonucunu anlamamızı sağlar. Çıkış sinyali, ölçüm işlemlerinin son aşamasını temsil eder ve buradaki sinyale bakılarak ölçüm sonucu anlaşılır. Bu çıkış sinyali daha sonra OPAMP devresi kullanılarak arttırılabilir.


GES için Piranometrenin Önemi


Güneş Enerji Santralleri (GES) için piranometrelerin önemi büyüktür. GES’lerde güneş panellerinin verimli çalışabilmesi için doğru ışınım ölçümleri gereklidir. Piranometreler, güneş ışınımının miktarını ve gücünü ölçerek güneş enerjisinin etkin bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur. GES’lerde doğru ve güvenilir ışınım ölçümleri, enerji üretiminin planlanması ve izlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Örneğin piranometre kullanılmadığı taktirde sistemin girdisi bilinmediği için fabrika yöneticisi %60’lık performansa sahip olan santralinin üretiminin normal olduğunu düşünebilecektir. Bu nedenle, GES’lerdeki enerji üretim verimliliğini artırmak ve takip etmek için vazgeçilmez cihazlar arasında yer alır.Elektrikli Araçlarda Piranometrenin Önemi


Elektrikli araçlar, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük avantajlar sunar. Bu araçların enerji ihtiyaçları genellikle güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanır. Elektrikli araçlarda kullanılan piranometreler, güneş ışınımını ölçerek bataryaların verimli bir şekilde şarj edilmesine yardımcı olur. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi olarak, Arıbalarımız güneş enerjisi ile çalışma prensibine dayandığı için piranometre kullanımına büyük önem veriyoruz. Piranometre kartı ve devreleri kullanarak elektrikli araçların güneş enerjisini en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyoruz.


  Elektronik ekibimizin kullandığı paranometre kartının tasarımı


Piranometre Kullanımı Sırasında Karşılaşılabilecek Hatalar


Piranometre kullanımında çeşitli hatalarla karşılaşılabilir. Bu hatalar genelde sensörden kaynaklanan ve kalibrasyonu etkileyen hatalardır. Örneğin ışının sensöre geliş açısının kosinüs değeri doğru hesaplanmayabilir, işlem sırasındaki bir gürültü oluşabilir veya kalibrasyon konumundan kaynaklı hatalar olabilir. Aynı zamanda piranometrenin koruyucu kubbesinin kirlenmesi, hasar alması veya eskimesi gibi sorunlar da ölçüm doğruluğunu etkileyen hatalardır.

Piranometrelerin doğru ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi için düzenli bakım ve kalibrasyon işlemlerinin yapılması gereklidir. Bu sayede ölçümlerin doğruluğu ve güvenilirliği sağlanmış olur.

 


12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page